See English Version

حمایت و مشارکت در کنفرانس

دانشگاه های آذربایجان با دارا بودن دانشجویانی که از 40 کشور دنیا جهت ادامه تحصیل به آذربایجان مهاجرت می کنند جزء موفق ترین دانشگاه های حوزه خزر و قفقاز می باشند .این دانشگاه ها دارای مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در رشته های مهندسی و علوم انسانی و همینطور علوم پزشکی می باشند . دانشگاه های آذربایجان اغلب در اطراف پایتخت آن که باکو می باشد واقع گردیده و مجموعه ای کامل جهت اقامت و زندگی را برای دانشجویان فراهم نموده اند در همین راستا شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و درنهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند.ازسوی دیگر، برگزاری گردهمایی‌های تخصصی با خروجی‌های کاربردی و کیفیت مطلوب و مدنظر جامعۀ مهندسی، از طریق سازماندهی سخنرانی‌های کاربردی‌تخصصی و کارگاه‌های آموزشی ارزشمند و سخنرانی‌های کلیدیِ کارآمد در سطوح عالی، معمولاً هزینه‌های هنگفتی به‌همراه دارد که درعمل، برگزاری آن را بدون حمایت متولّیان این صنعت غیرممکن می‌سازد.از این رو دبیرخانه اجرایی  کنفرانس از مشارکت نهادها و ارگان های عمومی ، موسسات پژوهشی و فناوری ، شرکت ها و موسسات خصوصی، شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و صنایع محترم کشور آذربایجان و ایران استقبال نموده و با ارائه خدمات زير از نهادها ، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصی و دولتی دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبيرخانه كنفرانس ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم بین المللی ياري نمایند.

حمایت نوع اول

 • حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورایعالی کنفرانس 
 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • اختصاص  سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • درج نام و لوگو در روی CD  کنفرانس
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس
 • درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس
 • امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شركت كنندگان
 • قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی کنفرانس
 • درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  کنفرانس
 • امکان ارائه کارگاه آموزشی در کنفرانس
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها
 • قرار دادن دو استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان کنفرانس
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از نمایندگان حامی  به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن کنفرانس
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر کنفرانس
 • درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

 

حمایت نوع دوم

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • اختصاص سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • درج نام و لوگو در روی CD  کنفرانس
 • درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس
 • دعوت افتخاري از نماینده حامی به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس
 • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • تخصيص يك بنر به ابعاد 2 * 3 متر در سالن کنفرانس ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی 
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 

حمایت نوع سوم 

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • درج نام و لوگو در روی CD کنفرانس
 • اختصاص زمان  سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • دعوت افتخاري از نماینده حامی به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 

حمایت نوع چهارم

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از نماینده حامی به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
 • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 

حمایت نوع پنجم

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي كنگره در پوسترها و بروشورهای كنگره.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت كنگره و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از 3 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره.
 • قراردادن کارت ویزیت حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات كنگره

 

حمایت نوع ششم

 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • دعوت افتخاري از نماینده حامی به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در کنفرانس.
 • درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی