See English Version

اهداف برگزاری کنفرانس

 

اهداف برگزاری کنفرانس : 

ایجاد بستر مناسب برای آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، اساتید کشورهای منطقه با آخرین نوآوری‌ها و دستآوردها و فراهم آوردن بستری مناسب جهت تعاملات علمی
ایجاد همگرایی بین گرایش ها و رشته های مختلف دانشگاهی
ارتقاء سطح دانش محققین، دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی
توسعه همکاریهای علمی با سایر مراکز علمی کشور و دانشگاه های کشورهای منطقه 
فراهم سازی محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای علمی کشور در زمینه های مرتبط
فراهم ساختن زمینه ای جهت بروز، رشد مستمر و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در میان اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی
تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهشهای آنان
افزایش آگاهی عموم مردم در زمینه ها و موضوعات مرتبط
ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر
دستیابی به سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور
ارتقاء جایگاه علمی  ایران در سطح بین المللی