See English Version

برنامه های کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس با همکاری آکادمی بین المللی علوم گرجستان و دانشگاه های آذربایجان ، ایران و گرجستان ، در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر و نهادهای علمی پژوهشی ، نخستین کنفرانس بین المللی تازه های پژوهش در فناوری اطلاعات و علوم فنی و مهندسی را در راستای بررسی آخرین پژوهش ها و مطالعات کاربردی برگزار نماید.

 تمامی سعی بی شائبه شورایعالی، سیاست گذاران و مجریان این کنفرانس بر آن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان برگزاری کنفرانس ، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری کنفرانس به منظور ادامه این حرکت مهم بین المللی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری کنفرانس ، از اهداف برگزاری این کنفرانس می باشد.  

برنامه های اجرایی کنفرانس به شرح زیر اعلام می گردد :

► شرکت دانشگاهيان، صاحب نظران، سياستگذاران و مديران، دانشجویان ، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مشاوران و روانشناسان در کنفرانس

► سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته داخلی و خارجی و برگزاری پانل های تخصصی

► سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

► ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)

► نمايشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط و معرفی محصولات و خدمات

► کارگاه های آموزشی تخصصی

► برگزاري ميزگردهاي علمي- تخصصي جهت بررسي چالش ها و فرصت هاي مرتبط با محورهای کنفرانس

► انتخاب برترین های کنفرانس شامل برترین مقاله ، برترین پنل تخصصی، برترین شرکت کننده، برترین حامی

► تورهای تخصصی و گردشی

► برگزاری کنفرانس خبری و مطبوعاتی قبل از برگزاری کنفرانس و نمایشگاه تخصصی جهت پوشش هرچه بهتر این رویداد مهم بین المللی